ഫലസ്തീന്‍: പ്രതിരോധവും പ്രതികരണങ്ങളും

Palestine Rubbles
Resize text

ഫലസ്തീൻ ഇന്ന് സുപ്രധാനമായൊരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാലാകാലമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ഫലസ്തീൻ ജനതയുടെ പ്രതിരോധത്തിന്റെ സായുധ ഭാഷ്യത്തെ പ്രയോഗവത്കരിച്ച ഹമാസിന്റെ നേതൃത്വം വീരേതിഹാസങ്ങൾ രചിക്കുന്ന സമയമാണിത്. അതേസമയം, ഇസ്രയേൽ എന്ന കൊളോണിയൽ അധിനിവേശ അപാർതീഡ് രാജ്യം ഗസ്സയെന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ ചെറു തുരുത്തിനെ ചരിത്രത്തിൽനിന്ന് മായ്ച്ചു കളയാൻ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 2006 മുതൽ തങ്ങളുടെ വരുതിയിൽ നിൽക്കാൻ തയ്യാറാവാതിരുന്ന, ഹമാസിനെ ജനാധിപത്യപരമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗസ്സയിലെ ജനങ്ങളെ ഒരു ...

Subscribe or Login to continue

Subscribe to Janapaksham for free!!


Facebook
Twitter
WhatsApp
Print